Přednáška o Globicově mapě frýdlantského panství

Přednáška

Přednáška jednoho z kurátorů výstavy s názvem "MAPY JIZERSKÝCH HOR" v Severočeském muzeu v Liberci, pana Ivana Rouse.

Globicova mapa frýdlantského panství je kartografické dílo vytvořené roku 1660. Důvodem vzniku mapy byla potřeba získání úředních mapových podkladů frýdlantského panství spravovaného Matyášem z Gallasu. Mapa je vystavena na frýdlantském zámku.