Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

Netradiční prohlídka

 • Frýdlant ()
 • 1. 5. 2018
 • 9.00–16.00

 • 5. 7. 2018–5. 7. 2018
 • 9.00–16.30

 • 18. 7. 2018–18. 7. 2018
 • 9.00–16.30

 • 14. 8. 2018–14. 8. 2018
 • 9.00–16.30

 • 8. 9. 2018–8. 9. 2018
 • 9.00–16.00
Audience u Albrechta z Valdštejna

Vévoda bude opět pobývat na svém frýdlantském sídle, kde se s ním mohou návštěvníci setkat, osobně s ním pohovořit a dozvědět se více o době, kdy žil a vedl boje na evropských kolbištích třicetileté války.

Jedná se o součást první prohlídkové trasy.

Albrecht z Valdštejna koupil frýdlantské panství v roce 1622 za 150 000 zlatých. Za doby jeho vlády Frýdlant hospodářsky vzkvétal a byl povýšen na vévodství frýdlantské. Po r. 1634, kdy byl Valdštejn zavražděn v Chebu, panství připadá Matyáši z Gallasu.