Audience Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

Netradiční prohlídka

  • Frýdlant ()
  • 13. 8. 2020
  • 9.00–16.30

  • 19. 9. 2020
  • 9.00–16.00

  • 10. 10. 2020
  • 9.00–15.30
  • součást I. prohlídkového okruhu
Audience u Albrechta z Valdštejna

Vévoda bude opět pobývat na svém frýdlantském sídle, kde se s ním mohou návštěvníci setkat, osobně s ním pohovořit a dozvědět se více o době, kdy žil a vedl boje na evropských kolbištích třicetileté války.

Jedná se o součást první prohlídkové trasy.

Albrecht z Valdštejna koupil frýdlantské panství v roce 1622 za 150 000 zlatých. Za doby jeho vlády Frýdlant hospodářsky vzkvétal a byl povýšen na vévodství frýdlantské. Po r. 1634, kdy byl Valdštejn zavražděn v Chebu, panství připadá Matyáši z Gallasu.