Holašovice v kontextu jihočeské venkovské architektury

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

300

ISBN:

978-80-85033-76-2

catalog Tištěná verze

350 Kč

Rozebráno

Obrazově bohatě vybavená publikace vychází k 20. výročí zápisu Holašovic na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kniha přináší ucelený přehled typové skladby jihočeské venkovské architektury. Představuje nejen Holašovice, ale i typické ukázky zděných staveb v dalších regionech, vycházejících z obdobných vývojových tendencí, odlišujících se však rozdílným výtvarným pojetím zdobných prvků. Průčelí těchto domů odrážejí individualitu venkovských zednických mistrů, z nichž jen velmi málo známe jménem. Samostatné kapitoly jsou věnovány oblasti Blanského lesa, vizuálně velmi atraktivní blatské architektuře spojené se zednickými rody Patáků a Šochů, tvorbě Jakuba Bursy i specifickým rysům venkovského stavitelství na Písecku, Strakonicku, Blatensku, Prachaticku, Třeboňsku, Jindřichohradecku či Mladovožicku. Kontext vesnických domů se zdobnými průčelími doplňuje výklad o středověkých a raně novověkých špýcharových domech na Doudlebsku, rozlehlých vierkantech na Novohradsku a Českokrumlovsku i různých typech roubených a poloroubených staveb na Šumavě i severu Písecka a Táborska.

Obsah:

Krajina venkovských usedlostí (Pavel Hájek)

 • Venkovská kulturní krajina (Marek Ehrlich)
 • Urbanismus jihočeské vesnice (Klára Pešková, Gabriela Šťastná)

Historická vesnice Holašovice (Michaela Špinarová, Daniel Šnejd)

Jihočeská venkovská architektura

 • Podhůří Blanského lesa (Zdeňka Kočková)
 • Soběslavsko-veselská Blata (Pavel Hájek, Miroslav Pikous)
 • Bechyňsko a Ševětínsko (Pavel Hájek)
 • Zbudovsko-hlubocká Blata (Pavel Hájek)
 • Jižní a střední Písecko (Pavel Hájek)
 • Dílo Jakuba Bursy na Vlachobřezsku a Volyňsku (Jana Štorková)
 • Strakonicko (Zdeňka Kočková)
 • Třeboňsko a české Vitorazsko (Jakub Drozda)
 • Jindřichohradecko a Novobystřicko (Jakub Drozda)
 • Špýcharové domy a klasicizující štíty na Doudlebsku (Daniel Šnejd)
 • Empírové domy na Sedlicku (Jana Štorková)
 • Vierkanty (Daniel Šnejd)
 • Mladovožicko (Pavel Hájek)
 • Roubená architektura na severu Písecka a Táborska (Jana Štorková)
 • Šumavské domy (Eva Zuzáková)
 • Volarské domy (Eva Zuzáková)
 • Technické stavby (Jakub Drozda)

Literatura

Místní rejstřík 


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat