Ad unicum I/3. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z liechtensteinských sbírek Národního památkového ústavu

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

408

ISBN:

978-80-7480-172-3

catalog Tištěná verze

950 Kč

skladem

Koupit

Edice Ad unicum nabízí netradiční pohled na umělecká díla od gotiky k manýrismu z mobiliárních fondů státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Aktuální svazek je věnován malířským a sochařským dílům od středověku k manýrismu z původem liechtensteinských sbírek na Moravě. Úvodní studie přibližuje historii sběratelské činnosti knížat z Liechtensteinu. Osudy těchto uměleckých kolekcí v poválečné době ilustrují publikované archivní dokumenty, které čtenáři mohou zprostředkovat dramatické momenty snah o záchranu devastovaných sídel a jejich mobiliáře. Umělecká díla, která se dochovala v zámcích Bučovice, Lednice, Valtice a na hradě Šternberk, jsou představena v šedesáti monografických studiích katalogové části. Jednotlivá díla přibližují kromě komplexní fotografické dokumentace archivní snímky, historické fotografie z nabídek starožitníků, dokumentace z historických i aktuálních restaurátorských průzkumů. Do katalogu jsou zařazena známá díla, jako jsou šternberská křídla oltáře následovníka Mistra Třeboňského oltáře, desková malba Kartuziána uctívajícího Pannu Marii od Hermena Rodeho, obraz Lorenza Costy, triptych z dílny Quentina Massyse, deskové malby sienského i florentského malířství, Alegorie zraku Paola Fiamminga, díla benátského sochařství a řezbářství a další. V závěru knihy je připojen obrazový soubor zachycující štítky, pečeti, razítka a přípisy, kterými byla díla ve sbírkách historicky opatřována a označována. Publikace přináší čtivou formou přístupnou i laické veřejnosti odborné zhodnocení různorodého výseku liechtensteinských uměleckých sbírek dochovaných na Moravě. Obálka vizuálně přibližuje obsah knihy a spolu s mapkou poskytuje i praktickou pomůcku při vyhledávání, která se zúročuje v dalších svazcích edice Ad unicum.

Obsah:

Úvodní slovo / Naděžda Goryczková

Cestou Ad unicum / Šárka Radostová

Úvod / Michal Konečný

Liechtensteinská sídla na Moravě po roce 1945. Edice dokumentů / Lenka Kalábová, Michal Konečný

Katalog

 1. Oltářní desky (ST00028, ST00029, ST00030, ST01074)
 2. Sv. Barbora (ST00223)
 3. Sanktuář s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou (ST00014)
 4. Anděl ze skupiny Zvěstování (ST00011)
 5. Sv. biskup (sv. Augustin?) (ST00035)
 6. Imitace iluminovaného listu (LE06052)
 7. Kartuzián uctívající Pannu Marii (ST01084)
 8. Panna Marie s dítětem (ST00160)
 9. Kristus nesoucí kříž (VA00878)
 10.  Sv. Filip / Sv. Mikuláš (ST01756, ST01757)
 11.  Panna Marie Bolestná z Kalvárie (ST00246)
 12.  Oltářík Panny Marie Sedmibolestné (LE00207)
 13.  Panna Marie s dítětem (ST00071)
 14.  Dvojice andělů (ST00245)
 15.  Sv. Martin (biskup z Tours) (ST00222)
 16.  Smrt Panny Marie (LE00528)
 17.  Jiří (ST01736)
 18.  Bolestný Kristus mezi Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou (ST00231)
 19.  Poprsí dívky / skica hlavy (ST00225)
 20.  Sv. Kateřina (ST00065)
 21.  Sv. Barbora (ST01527)
 22.  Kristus korunovaný trním (ST00066)
 23.  Sv. Ivo (ST01526)
 24.  Busta sv. Anny (ST00235)
 25.  Sv. Kryšpín či sv. Krispinián (?) (ST00219)
 26.  Sv. Pavel (?) (ST00243)
 27.  Sv. Jan Evangelista (ST00240)
 28.  Celostranná iluminace z hodinek se čtveřicí světců (ST00856)
 29.  Sv. biskup (ST00239)
 30.  Křídlový oltář šternberské hradní kaple (ST00036, ST00037, ST00039, ST00040, ST00041, ST00042, ST00043, ST00044, ST00045, ST00046, ST00047)
 31.  Útěk do Egypta (ST00218)
 32.  Zvěstování Panně Marii (ST00224)
 33.  Vestálka Tuscie (ST00221)
 34.  Panna Marie Ochranitelka (ST02042)
 35.  Hlava starce – sv. Jakub Větší (?) (ST01533)
 36.  Dokazování neviny sv. Kunhuty (ST00216)
 37.  Sv. Markéta (ST00463)
 38.  Kristus se zjevuje Panně Marii (ST00220)
 39.  Dáma s chlapcem (ST00150)
 40.  Sv. Petr a Pavel (ST00227)
 41.  Orfeus hraje zvířatům (ST00206)
 42.  Sv. rodina se sv. Janem Křtitelem, sv. Alžbětou a dvěma anděly (LE00121)
 43.  Soubor desek malovaného záklopového stropu (ST00707, ST00705, ST00704, ST00702, ST00711, ST00708, ST00710, ST00709, ST00706, ST000703)
 44.  Panna Marie Bolestná / torzo světecké postavy (ST00217)
 45.  Portrét univerzitního profesora – Nicolaus Johannis Theophilus (VA00748)
 46.  Zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské (ST00164)
 47.  Kristus nesoucí kříž (ST00149)
 48.  Portrét muže s okružím – Jan Septimus z Liechtensteinu (VA00533)
 49.  Posmívání se Kristu (BO00128)
 50.  Alegorie zraku (LE00127)
 51.  Dvojice obrazů hornaté krajiny s figurální stafáží (ST00148, ST00154)
 52.  Alžběta Habsburská (LE00120)
 53.  Klanění tří králů (LE00584)
 54.  Nalezení svatého Kříže císařovnou Helenou (VA00374)
 55.  Sv. Eustach (LE00095)
 56.  Portrét neznámého mladíka (VA000645)
 57.  Říční krajina s Andělským hradem (ST00161)
 58.  Soubor jezdeckých portrétů římských císařů (VA00313, VA00315, VA00315, VA00314)
 59.  Sv. Jan Evangelista (ST00228)
 60.  Sv. Máří Magdaléna (ST00067)

Summary

Seznam vyobrazení

Štítky, pečeti, razítka a přípisy

Prameny

Literatura

Místní rejstřík

Jmenný rejstřík

Použité zkratky

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat