Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

239

ISBN:

978-80-7480-178-5

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 39,99 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 114

Cílem metodiky je přispět ke zvýšení životnosti panelových domů a k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele. Přináší podněty k tomu, jak prostředí sídlišť kultivovat a zlepšit jejich působení v obrazu sídel a krajiny jako součásti udržitelného rozvoje struktury osídlení ČR. Metodika usiluje také o zvýšení společenské prestiže sídlišť prostřednictvím prohloubeného poznání jejich historie, hodnot a rozvojového potenciálu a skrze zvýšení povědomí o mezinárodních souvislostech výstavby, demolic a regenerací sídlišť. Identifikuje specifika českých sídlišť, jejichž poznání může sloužit jako odrazový můstek k akceptaci sídlišť a jejich případné ochraně. Dědictví typizované a prefabrikované hromadné bytové výstavby je široké téma a pohled památkové péče je jedním z možných způsobů, jak na ně nazírat. Předmětem památkové péče nejsou jen zapsané kulturní památky, ale též výzkum hodnot dosud nechráněných a vytipování těch, které se mohou stát dokladem hmotné kultury. Vzhledem k sílícímu zájmu o sídliště všeho stáří přináší tato metodika doporučení, jak případné hodnoty objevovat, zachovávat či obnovit.

 


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat