Lidové stavby v České republice

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

175

ISBN:

978-80-86516-99-8

catalog Tištěná verze

300 Kč

Rozebráno

Knížka populárně naučnou formou přibližuje široké veřejnosti vesnické stavitelství v celé šíři regionálních odlišností a výtvarného působení historických staveb našeho venkova. Přehledné poznání lidového stavitelství je představeno v základních etnologických, geografických, materiálových a konstrukčních souvislostech. V nástinu je podán i způsob bydlení a každodenní využití jednotlivých typů staveb. Čtivý text doprovází řada krásných instruktivních kreseb autora. Poznání lidové architektury vede k porozumění a seznámení s historií prostředí, ve kterém žijeme, a snad podpoří úsilí o zachování hodnotných dokladů minulosti. Kniha Lidové stavby v České republice navazuje na publikaci Jiřího Langera a Josefa Vařeky Naše lidové stavby vydané v edici Oko v roce 1983. Lidová architektura se v posledních desetiletích těší badatelskému zájmu. Byla vydána řada publikací věnovaných různým aspektům jejího poznání, přesto dosud nebyla dostatečně podchycena tematika celkového vývoje a přehledu lidové architektury na našem území, která by populárně‑naučnou formou přitáhla zájem co nejširší veřejnosti. Nové vydání knihy se současným názvem Lidové stavby v České republice etnologa a historika Jiřího Langera se snaží svým kultivovaným jazykem a autorskými kresbami tento dluh alespoň částečně splatit a podnítit odborníky na tomto poli pracujícím k dalším obdobným počinům.

PhDr. Jiří Langer, CSc. – etnolog, historik a muzejní pracovník, věnuje se zkoumání a terénním výzkumům lidové architektury a problematice muzeí v přírodě, je autorem řady odborných publikací. Jeho celoživotním posláním je snaha o záchranu a prezentaci lidové architektury. Národní památkový ústav vydáním této publikace vyslovuje uznání celoživotnímu dílu PhDr. Jiřího Langera, CSc.

Obsah:

Úvodem

Co jsou skanseny

Byla každá vesnice jiná?

Jak naši předkové stavěli

 • Roubené stavby
 • Střechy
 • Patrové domy
 • Výzdoba štítů
 • Dveře a okna
 • Hrázděné stavby
 • Kamenné stavby
 • Skalní obydlí
 • Hliněné stavby
 • Stavby z pálených cihel
 • Výzdoba zděných domů

Bydlení v chalupě a na statku

 • Půdorys
 • Jizba
 • Světnice
 • Dělnické bydlení

Turistické stavby

Hospodářské stavby

Výjimečné stavby

Z kraje do kraje

Zvláštnosti kulturní tradice východní Moravy a Slezska

Proces zániku lidového stavitelství

Chraňme památky lidové architektury

Znáte naše muzea v přírodě?

Výběr z odborné literatury

Slovníček méně známých výrazů

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat