Staletá Praha 2/2009

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

142

catalog Tištěná verze

87 Kč

Nedostupné

87 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Jaroslav PODLISKA: Nové poznatky o podobě osídlení v zázemí Týnského dvora na Starém Městě v Praze

Jarmila ČIHÁKOVÁ: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu

Jan HAVRDA, Michal TRYML: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze

Zdeněk DRAGOUN: Pražské románské domy po sedmi letech

Michaela SELMI WALLISOVÁ: Židovský hřbitov ve Vladislavově ulici

Tomasz CYMBALAK, Josef ŘEHÁK ml.: Zásobování vodou u jednoho novověkého domu na Malé Straně v Praze

Martin VYŠOHLÍD: Keramické a porcelánové dýmky z Malé Strany

Miroslav KOVÁŘ, Martina HRABOVÁ: Nález raně gotických článků v domě čp. 433/I v Michalské ulici na Starém Městě pražském

Martin OMELKA: Hřbitov u kostela sv. Jana v Oboře ve Šporkově ulici čp. 322/III na Malé Straně v Praze

Pražský sborník historický (PSH) VIII–XXXV

Autorský rejstřík

Místní rejstřík