Liberecké hrady a zámky zahajují sezonu 1. dubna, novinky má připraven i celoročně otevřený Sychrov a Zákupy

Letošní sezona je ve znamení 20. výročí existence Národního památkového ústavu a 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, který je zaměřen na rod Harrachů.

Letošní sezona bude opravdu výjimečná, neboť se navracíme k prohlídkám a akcím, které jsme kvůli covidovým opatřením v minulých letech nerealizovali, nebo pouze omezeně. Máme i velmi bohatý doprovodný program k roku Harrachů; na Grabštejně, Lemberku a Sychrově mší či fotografickou výstavou připomeneme dvacetiletou existenci NPÚ. Pevně věřím, že letošní sezona bude úspěšná a přeji návštěvníkům krásné zážitky na našich památkách“, komentuje blížící se zahájení sezony Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově.

Na Liberecku je celkem osm památek ve správě Národního památkového ústavu, přičemž zámky Sychrov a Zákupy jsou zpřístupněny celoročně, ovšem s uzavřenými zahradami a zkrácenou návštěvní dobou. Zahrady i parky se stejně jako ostatní objekty zpřístupní 1. dubna, na Zákupech bude z důvodu minimalizace teplotních a vlhkostních výkyvů zatím přístupná pouze Zimní trasa – ta bude od 1. do 16. dubna velikonočně nazdobena, od 29. dubna budou zpřístupněny klasické prohlídkové okruhy, jejichž interiéry patří k těm nejzachovalejším napříč památkovými objekty. Na Zákupech bude letos panelovou výstavou v nádvoří (během letních měsíců) a kostýmovanými prohlídkami připomínán odkaz císařovny-vdovy Karolíny Augusty (150 let od jejího úmrtí) a následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (160 let od narození). Do letošní sezóny vstoupí zámek Zákupy s opravenými chodbami ve východním křídle zámku – byly zrestaurovány nástěnné a nástropní malby, dveřní fládry a parketové podlahy. Ze stavebních obnov v zámeckém areálu bude provedena oprava střechy tzv. Švýcarského domku v zámeckém parku. I v letošním roce zde pokračuje projekt IROP – obnova jižního křídla hospodářského dvora.

Na Sychrově pokračují závěrečné práce související s opravou střešního pláště východního křídla zámku včetně věží, začala obnova litinového oplocení zámecké zahrady. Správa zámku rozšířila nabídku prohlídek pro školy a dětské návštěvníky, které jsou zakončeny focením a zkoušením klenotů v korunovačním sále, pro dospělé návštěvníky budou v pravidelných termínech vypisovány prohlídky Za obrazy!, které budou zaměřeny na sychrovské obrazové sbírky. Ve stálé nabídce jsou prohlídky prvního a druhého patra zámku a klenotnice. První velkou kulturní akcí budou na Sychrově Velikonoční trhy 1. a 2. dubna, přičemž základní prohlídkový okruh bude velikonočně nazdoben, v půlce dubna se zde bude hrát pohádka a na 22. dubna je naplánováno setkání automobilových veteránů.

Hrad Bezděz vstupuje do sezony s premiérovým umístěním informačních stojanů v jednotlivých prostorách, popisy jsou uvedeny kromě českého jazyka také v angličtině, němčině a ukrajinštině. Nových prvků se dočkala také dětská hra "Poklad kralevice Václava", v průběhu dubna budou v hradní kapli vystaveny dřevořezby z bezdězské Křížové cesty a bude zpřístupněn ochoz, návštěvníci zde mohou obdivovat nově umístěné okenní vitráže, před hradem jsou nové lavičky. Nadále pokračují práce na realizaci rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí – současně s rekonstrukcí lanovky budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu. V dubnu bude zahájeno restaurování výmaleb Rytířského sálu pod ochozem věže.

Shodně jako na Bezděz, i na Trosky budou moci v letošní sezoně – a zde premiérově – návštěvníci se psy na vodítku, pes nebude na hradech zpoplatněn. Z důvodu bezpečnosti budou mít ale oba hrady určené zóny, kam budou mít psi, respektive domácí mazlíčci, vstup zakázán (kaple, Aerenthálská vyhlídka pod Pannou, schodiště a věž Baba). Na Troskách letos na podzim proběhnou práce na odvodnění věže Baba (zamezení zatékání do konstrukcí a skály), příští rok je v plánu stavba nového ochozu na věži Baba, v projektové fázi je příprava nových toalet, pokladny a zázemí hradu. Na Trosky se od června vrátí také kulturní program – koncerty, divadlo, divadélka pro děti. Bude obnoveno letní kino na Troskách, tentokrát se zaměřením na hudební filmy – každou druhou středu v hlavní sezóně proběhne promítání české hudební klasiky, filmů Noc na Karlštejně, Starci na chmelu, Ať žijí duchové, Kdyby tisíc klarinetů a Trhák.

Na hradě Grabštejn pokračují stavební práce vedoucí k připojení hradu k vodovodnímu řadu a také oprava komunikací. Z tohoto důvodu bude hrad od 1. 4. do 30. 4. přístupný pouze po pěší zelené turistické cestě od obce Chotyně, kde je zajištěno i náhradní parkování. Mapa zde: https://mapy.cz/s/rebazamusu . Do nádvoří se bude vstupovat zadním vchodem ze západního průčelí (přes zahradu). Od 8. do 10. dubna bude prohlídkový okruh velikonočně nazdoben, připraveny budou také dílničky. Na 22. a 23. dubna jsou připraveny kastelánské prohlídky se zaměřením na osudy Marie a Karla Podstatských z Lichtenštejna. Hrad Grabštejn bude během sezony připomínat také rod Harrachů a to jak hranými prohlídkami, tak dílčí reinstalací s připomenutím příbuzenství Karla Podstatského s tímto rodem. Na 1. 7. je naplánováno otevření nové galerie Pod Věží v přízemí bergriftu.

Na zámku Hrubý Rohozec budou pokračovat tradiční varhanní soboty, na 13. května je nachystán zábavný den pro rodiny s dětmi v zámeckém parku, doplněný o dětské kostýmované prohlídky zámku s drobnou odměnou pro malé návštěvníky, v srpnu se správa zámku zapojí do Hradozámecké noci. Ta je letos plánována na 26. srpna. V rámci stavební obnovy probíhá oprava zámecké zdi a rekonstrukce části vnější fasády zámku.

Zámek Lemberk zahájí sezonu s lešením u vstupních objektů, pokračuje zde kompletní rekonstrukce budovy vrátnice, vstupní věže, ledárny, terasy a předzámčí – provoz zámku je zachován a na zahájení sezony bude zpřístupněna středověká věž, 6. až 10. dubna zde bude velikonočně nazdobené clam-gallasovské apartmá a nachystána je také panelová výstava o svaté Zdislavě. Z důvodu natáčení pokračování filmu Aristokratka bude Lemberk pro veřejnost zcela uzavřen od 29. dubna do 5. května. Prosíme návštěvníky, aby sledovali aktuální informace na www.zamek-lemberk.cz .

Nejrozsáhlejší interiérovou instalací prošel v zimních měsících zámek Frýdlant. Frýdlant si letos připomíná 222 let od zpřístupnění (části hradu) veřejnosti, provedená instalace se týká zámecké části, hradní bude v roce příštím. Dosavadní zámecké interiéry přibližovaly druhou polovinu 19. století, nyní zachycují reálný stav za vlastnictví posledních členů hraběcí rodiny Clam-Gallasů (30. léta 20. století). Reinstalaci nahrávaly dochované fotografie, inventář z roku 1930 a také fakt, že se zde dochovala řada původního vybavení, a to včetně textilií – v depozitářích se tak podařilo dohledat původní závěsy ladící k tapetám, přehozy na postele aj. Kastelán zámku tak ve spolupráci s instalačním oddělením ÚPS Sychrov – jmenovitě Mgr. Petrem Ťažkým a Mgr. Kateřinou Rainišovou – zahájil tříletý projekt reinstalace všech prohlídkových tras na objektu. Od dubna bude pokračovat restaurování sgrafit na zámku, na září je naplánována rekonstrukce střechy starého zámku, součástí bude i oprava oken na celé prohlídkové trase. K roku Harrachů se Frýdlant zapojuje nově instalovanou místností na hradě s názvem U Valdštejna – místnost je obohacena o rodinné portréty a další předměty Harrachů, neboť druhou manželkou vévody byla Kateřina z Harrachu. Návštěvníky také čeká nové zázemí v objektu Kaplanky.

Plánované akce na libereckých objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Projekt Po stopách šlechtických rodů letos připomíná odkaz Harrachů. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Do letošního ročníku se na Liberecku zapojil hrad Grabštejn, zámek Sychrov a hrad a zámek Frýdlant. Více o projektu na https://npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany