Lidová architektura v Kraji Vysočina. Zděné stavby 19. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

248

catalog Tištěná verze

380 Kč

Rozebráno

Kniha se opírá se především o poznatky získané během mnohaletého terénního a archivního výzkumu, při němž bylo zdokumentováno několik tisíc, převážně zděných objektů v téměř celém kraji. Oproti dřívějším badatelským pokusům zaměřeným zejména na archaické roubené stavby se zde hlavním předmětem zájmu staly na první pohled „mladé“ zděné stavby, jejichž stáří není většinou tolik patrné. Na základě vyhodnocení řady nálezových situací se proto autor pokusil sestavit vývojové linie jednotlivých prvků doplněné o časová zařazení vytvořená statistickým vyhodnocením archivní plánové dokumentace. Zřejmě nejpodrobněji je zde zpracován vývoj topeniště včetně rozboru vývoje komínů.
Část věnovaná štukové výzdobě navazuje na autorovy předchozí publikační počiny, a proto se spíše než opakováním poznatků zabývá možnostmi jejich aplikace v další výzkumné a odborně publikační činnosti. Přiložen je také výběr z několika vlastních, již dříve publikovaných studií na toto téma, včetně ukázek kresebné rekonstrukce štukové výzdoby. Původní inspirace výzdoby v nadčasově koncipované slohové architektuře však byla zároveň důvodem jejího zániku, neboť ve venkovském prostředí spíše než zájem o nadčasovost převažoval praktický duch. V rámci přestaveb tak drtivá většina výzdoby počátkem 20. století zanikla. Dodnes ojediněle dochované příklady jsou jen málokdy originálními štukatérskými díly z doby vzniku, což představuje zásadní ztrátu pro pozdější vnímání těchto staveb. Publikace představuje významnou práci o výjimečném odborném tématu, které je důležité v rámci poznávání kulturní historie a také pro péči o historický stavební fond.

Obsah:

Úvod

Přehled dosavadního bádání a kritické zhodnocení literatury

Nejstarší venkovské stavby v Kraji Vysočina a jejich proměny do počátku 19. století

 • Roubené stavby a jejich přezdívání
 • Štáflova chalupa – Havlíčkův Brod čp. 2015
 • Nápravníkovo stavení – Humpolec čp. 338
 • Zděné venkovské stavby z 18. století (Michalův statek - Pohleď čp. 16)

Vývoj lidové architektury v 19. století

 • Stěny
 • Okna
 • Zděné almary
 • Stropy
 • Klenby
 • Krovy
 • Vytápění
 • Dispozice

Štuková výzdoba

 • Výzkum štukové výzdoby a jeho vyhodnocení
 • Vojslavice

Tvůrci venkovských staveb

 • Zedničtí mistři a stavitelé
 • Fasádníci
 • Zednická rodina Benců v horním Posázaví
 • Zednická rodina Zábranů a jejich pokračovatel

Vybrané příklady lidového stavitelství a jejich analýza

 • Nový Rounek čp. 14 (okres Jihlava)
 • Nová Ves čp. 22 (okres Jihlava)
 • Telč – Staré Město čp. 55 (okres Jihlava)
 • Bezděkov čp. 5 (okres Jihlava)
 • Horní Dubenky čp. 28 (okres Jihlava)
 • Čížov čp. 24 (okres Jihlava)
 • Lidmaňka čp. 19 (okres Pelhřimov)
 • Čechtín čp. 12 (okres Třebíč)
 • Simtany čp. 20 (okres Havlíčkův Brod)
 • Poříčí u Přibyslavi čp. 16 (okres Havlíčkův Brod)
 • Další dokumentované objekty

Starší zaměření z dřívějších dokumentačních akcí

 • Zaměřovací akce České akademie věd a umění
 • Dokumentace lidové architektury pod vedením profesora Kuriala
 • SÚRPMO a inventarizace vesnických staveb

Původní plánová dokumentace v archivních fondech

 • Archivy panství
 • Archivy obcí
 • Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
 • Státní okresní archiv Jihlava
 • Státní okresní archiv Pelhřimov
 • Státní okresní archiv Třebíč
 • Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

Závěr

Seznam literatury


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat