Park

Zámecký park započal svou historii teprve v 18. a v první polovině 19. století. Hradní vrch byl ještě na počátku 18. století holý a pásly se zde ovce. S velkorysým plánem na zvelebení celého zámeckého okolí přišel až Kristián Kryštof Clam–Gallas, hlavní zásluha ale patří jeho synu Eduardovi. Snaha sblížení s přírodou a její nenásilnou přeměnu v duchu doby dala svažitému terénu ráz přírodního parku. Byly v něm dobudovány pěšiny umožňující promenádu okolo hradu a vysázeny stromy. Parkem vedl v olověných trubkách vodovod. Vodu pohánělo vodní kolo, umístěné pod hradem na řece Smědé.

Zpět