Návštěvní řád

Výňatek

Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob pro základní okruh. Na druhý okruh (zbrojnice) je povolen maximální počet 8 osob ve skupině.

Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.

Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.

Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.

Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:

  • jakkoli se dotýkat či poškozovat stěny, zdi či vystavené předměty
  • opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů či jiných zařízeních, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného
  • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.

Vstup se psy je do volně přístupných částí památkového objektu , to znamená do parku, povolen jen s vodítkem, do interiérů a všech návštěvnických okruhů včetně zámeckého a hradního nádvoří  je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán.

V interiéru objektu je zakázáno fotografování, filmování či pořizování jiné fotodokumentace, kromě prvních čtyř hradních místností základní prohlídkové trasy, a to se zákazem užití blesku, stativu, selfie tyčí nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích pomocných technik.

V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.

S plným zněním návštěvního řádu je možné seznámit se v pokladně objektu.

Návštěvní řád je platný od 1.4.2016 do vydání nového.