Prohlídka pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Základní informace

  • délka 30 minut
  • max. 30 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny

Vstupné

  • Jednotné vstupné 60 Kč
  • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
  • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
  • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
  • Volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
  • Akreditovaný novinář při výkonu práce*
  • * Platí pouze pro držitele průkazu

rezervace není nutná