Ve frýdlantském zámeckém rybníku byl nalezen poklad

Zlomky skleněných nádob | © Luisa Pavlíková

Součástí celkové revitalizace zámeckého rybníka, která probíhala v letech 2016–2018, byl archeologický výzkum, který odhalil nečekaný nález tzv. Frýdlantského pokladu. Frýdlantský hrad a zámek jej nyní vystavuje ve speciálně vzniklé expozici, která kromě nálezů z rybníka, rovněž prezentuje nálezy z archeologického výzkumu hradeb. Expozice je pro návštěvníky otevřena od 26. srpna 2018 jako stálá samostatná prohlídková trasa s jednotným vstupným 60 Kč.


Rozsáhlá revitalizace zámeckého rybníka, která trvala tři roky, během nichž byl rybník zcela odbahněn, břehy byly zpevněny kamennými zídkami, náhon byl osazen novým dřevěným mostem, a při níž došlo i k celkové úpravě okolí, přinesla ve svém průběhu zajímavé objevy. 

V severní části rybníka byla potvrzena existence reliktů dřevohlinité konstrukce původního mlýnského náhonu. Část konstrukce byla podrobena dendrochronologickému datování, které určilo stáří dřeva do poloviny 16. století. Některé části konstrukce byly vyňaty, konzervovány a instalovány v expozici.

Největší překvapení přinesl archeologům bezesporu rok 2017, kdy při průzkumu rybničního dna došlo k odtěžení rybničních usazenin a nálezu depotu zlatých a stříbrných mincí ve fragmentu keramické nádoby. Jedná se o soubor 36 zlatých a 6 stříbrných mincí, přičemž nejstarší datovaná mince pochází z roku 1528 a nejmladší z roku 1642. Mincovní depot tak nutně musel být do rybníku uložen v posledních letech třicetileté války či po jejím skončení.

K archeologickému výzkumu byla vydána i publikace s příznačným pojmenováním Frýdlantský poklad, která shrnuje výsledky archeologického výzkumu, uvádí zajímavou historickou rešerši objektu frýdlantského mlýna, který po 500 let stával v blízkosti rybníka a byl se zámkem v úzké kooperaci, a také kompletní numismatickou analýzu nalezeného depotu. K zakoupení je buďto na e-shopu NPÚ nebo přímo v kase frýdlantského hradu a zámku.


Nová expozice je rozdělena do dvou částí, přičemž první představuje mincovní nález a artefakty objevené v náplavách rybníka, které spadají do kategorie denní potřeby, militarií, hospodářského a zemědělského náčiní, ale i běžné keramiky.

Druhá část vystavuje nálezy objevené při archeologickém průzkumu hradební zdi, který probíhal v roce 2015. 


Více informací na:

Vstupné:

  • Dospělí: 60 Kč
  • Děti do 6 let: zdarma

Rezervace není nutná.